آقای رمضانی! سمینارهاتون فوق العاده ست! خیلی از شما تشکر می کنم. واقعا همگام شدن با شما موفقیت های بسیار خوبی رو برای من رقم زده! سپاسگذارم ازتون…