تحسین، راز بزر گ رفتار با مردم

درکهکشان راه شیری تنهایک راه وجود داره که افراد رو وادار کنه هر کاری رو انجام بدن و اون تحسین کردن دیگران هست. برای اینکه راه هاش رو بدونید مطالعه کنید