ناتوانی آموخته شده

بذارید در ابتدای کار با مفهوم ناتوانی آموخته شده بیشتر آشنا بشیم برای اولین بار محققی به اسم مارتین سلیگمن روی این مفهوم آزمایش هایی رو انجام داد تعدادی سگ برداشت و جعبه ای که زیر اون جعبه شوک الکتریکی وجود داشت سگ ها رو به سه دسته تقسیم کرد دسته اول رو داخل جعبه…

نشر دهید
ادامه مطلب