محبوب شدن در شش قدم

یکی از بزرگترین تمایلات انسان (حس دوست داشته) شدنه که با خوندن این مقاله و به کار گیریش قطعا میتونی محبوب شدن رو تجربه کنی. بیاین به طور میانگین بگیم افرادی که در سایت من دارن این مقاله رو میخونن ۲۲ سالشون باشه یعنی بعد از ۲۲ سال چقدر ارتباط تونسته شکل گرفته باشه؟ شاید…

نشر دهید
ادامه مطلب