دو قدم تا لبخند (2)

داستان بیست و پنجم: لبخند زندگی بخش

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

«از میان عطایای آسمانی، لبخند صمیمانه ترین آنهاست.» کارل پارت

نشر دهید

ارسال دیدگاه