دو قدم تا لبخند (2)

داستان بیست و دوم: زندگی با بهترین عشق دنیا

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

«من گل های زیادی دارم؛ اما بچه ها زیباترین گل‌ها هستند.» اسکار وایل

نشر دهید

ارسال دیدگاه