دو قدم تا لبخند (2)

داستان بیست و یکم: ببر کوهستان

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

«در زندگی ما و در این جهان، عشق پاسخ همه مشکلات است.» سوزان تیلر

نشر دهید

ارسال دیدگاه