دو قدم تا لبخند (2)

داستان بیستم (قسمت اول): علم و مسیح

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

«اگر بگویم خدایی وجود ندارد مانند اینست که بگویم فرهنگ لغت در اثر انفجار در یک چاپخانه به وجود آمده است.» آنتونی رابینز

نشر دهید

ارسال دیدگاه