دو قدم تا لبخند (2)

داستان نوزدهم: نامه ای کوتاه به همسرم

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

«مهمترین مسئله در یک رابطه، شنیدن چیزهاییست که گفته نمی شود.» پیتر دراکر

نشر دهید

ارسال دیدگاه