دو قدم تا لبخند (2)

داستان هفدهم: داستان مورد علاقه حضرت مسیح (ع)

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

«تو با خدا اکثریتی را تشکیل می دهی که هیچ لشکری یارای برابری با آن را نخواهد داشت.» نورمن وینسنت پیل

نشر دهید

ارسال دیدگاه