۲step2smile

داستان پانزدهم (قسمت دوم): دوستی آن سوی سیم های خاردار

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

“چشمان خسته ام بر مسیری که دیروز از آن عبور کرده بود، ثابت باقی مانده بود…”

نشر دهید

ارسال دیدگاه