۲step2smile

داستان پانزدهم (قسمت اول): دوستی آن سوی سیم های خاردار

مجموعه داستانی #دو_قدم_تا_لبخند

با صدای: مهران رمضانی

تدوین: محمد قاسمی

“تاریک ترین لحظه ها می تواند بذر روشن تر فردا ها را در خود داشته باشد.” جورج الیوت

نشر دهید

ارسال دیدگاه