تاحالا شده بین دو راهی انتخاب برای یک مسیر به شک بیفتید؟

بهترین راهی که بارها خودم برای انتخاب مسیر صحیح  از اون استفاده میکنم فن SWOT است.

 

فن swat

 

 

هرکدام از حرف‌های این جدول، نشان‌دهنده کلمات زیر است:

 

Strength: قوت

Weakness: ضعف

Opportunity: فرصت

Threat: تهدید

 

شما در هر تصمیمی با استفاده از این جدول می‌توانید نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها را بنویسید. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال تشریح کنم.

می‌خواهیم یک کافی‌شاپ را راه‌اندازی کنیم:

نقاط قوت: توان مشتری مداری، توان فروش، دسرهای خوشمزه متونم درست کنم.

نقاط ضعف: نیروی انسانی خوبی ندارم. در این زمینه تجربه ندارم.

تهدیدها: تعداد کافی‌شاپ‌ها زیاد است.

فرصت‌ها: با توجه به اینکه قشر جوان جامعه گرایش به کافه آمدن دارند پس می‌توانم کافه را با بازی‌های رومیزی تلفیق کنم.

 

نشر دهید

ارسال دیدگاه