مقالات

تحسین، راز بزر گ رفتار با مردم

درکهکشان راه شیری تنهایک راه وجود داره که افراد رو وادار کنه هر کاری رو انجام بدن و اون تحسین کردن دیگران هست. برای اینکه راه هاش رو بدونید مطالعه کنید

صبر و ماهیگیری

بهترین سفر زندگیم رو تجربه کردم و درس صبر و شکیبایی رو خیلی خوب فهمیدم امیدوارم توی زندگیم از این درس استفاده کنم. اواخر اردیبهشت ماه خیلی غیرمنتظره با خانواده تصمیم گرفتیم که به ماهیگیری بریم. اولین بار بود که خودم میخواستم قلاب ماهی گیری رو به دست بگیرمو ماهیگیری...